Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam schopností petů

29. 12. 2007
Schopnosti od učitele
Growl
Greater Stamina
Natural Armor
Arcane Resistance
Fire Resistance
Frost Resistance
Nature Resistance
Shadow ResistanceSchopnosti z přírody
Bite
Charge
Claw
Cower
Dash
Dive
Furious Howl
Lightning Breath
Prowl
Scorpid Poison
Screech
Shell Shield
Thunderstomp


Vysvětlivky k textu a tabulkám níže:
Popis – Popis dané schopnosti a jejího efektu.
Focus – Je to obdoba Roguovy „energie“, jen je vlastní Hunterovým petům. Zde je vždy uvedeno kolik této energie (focusu) pet spotřebuje na seslání dané schopnosti. Pet má podobně jako Rogue 100 bodů focusu a průběžně ji regeneruje.
Dosah – Určuje vzdálenost na kterou je pet schopen danou schopnost použít.
Seslání – Je doba za kterou danou schopnost pet použije, sešle.
Cooldown – Je doba po které lze znovu použít danou schopnost.
Mohou se naučit – Zde jsou vypsány druhy petů, kteří jsou schopni se danou schopnost naučit.
Level sch. – Označuje výši (level) petovy znalosti dané schopnosti.
Level peta – Určuje minimální level peta, na kterém je schopen se naučit tento level schopnosti.
Tréninkové body – Uvádí počet tréninkových bodů, které pet musí získat aby se schopnost naučil.


Aktivní schopnosti

 Bite (kousnutí)
Popis - Pet se zakousne do nepřítele a způsobí mu tím zranění.
Focus - 35
Dosah - 5 yardů.
Seslání - ihned.
Cooldown – 10 sekund.
Mohou se naučit – krokodýlové, divoká prasata, želvy, medvědi, pštrosi, kočkovité šelmy, ještěři, pavouci, netopýři, vlci

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

111Kousne nepřítele a způsobí mu 7-9 bodů zranění.
284Kousne nepřítele a způsobí mu 16-18 bodů zranění.
3167Kousne nepřítele a způsobí mu 24-28 bodů zranění.
42410Kousne nepřítele a způsobí mu 31-37 bodů zranění.
53213Kousne nepřítele a způsobí mu 40-48 bodů zranění.
64017Kousne nepřítele a způsobí mu 49-59 bodů zranění.
74821Kousne nepřítele a způsobí mu 66-80 bodů zranění.
85625Kousne nepřítele a způsobí mu 81-99 bodů zranění.


 Charge (Do útoku)
Popis – Zaútočí na nepřítele a znehybní ho na jednu vteřinu a zvýší bojovou sílu divokého prasete pro boj na blízko.
Focus - 35
Dosah - 8-25 yardů.
Seslání - ihned.
Cooldown – 25 sekund.
Mohou se naučit – Divoká prasata

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

115Zaútočí na nepřítele a znehybní ho na jednu vteřinu. Zvýší bojovou sílu divokého prasete o 50 bodů pro boj na blízko.
2129Zaútočí na nepřítele a znehybní ho na jednu vteřinu. Zvýší bojovou sílu divokého prasete o 100 bodů pro boj na blízko.
32413Zaútočí na nepřítele a znehybní ho na jednu vteřinu. Zvýší bojovou sílu divokého prasete o 180 bodů pro boj na blízko.
43617Zaútočí na nepřítele a znehybní ho na jednu vteřinu. Zvýší bojovou sílu divokého prasete o 250 bodů pro boj na blízko.
54821Zaútočí na nepřítele a znehybní ho na jednu vteřinu. Zvýší bojovou sílu divokého prasete o 390 bodů pro boj na blízko.
66025Zaútočí na nepřítele a znehybní ho na jednu vteřinu. Zvýší bojovou sílu divokého prasete o 550 bodů pro boj na blízko. Claw (Spáry)
Popis – Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu zranění.
Focus - 25
Dosah - 5 yardů.
Seslání - ihned.
Cooldown – žádný.
Mohou se naučit – krabi, škorpióni, medvědi, kočkovité šelmy, ještěři, sovy a supi.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

111Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 4-6 bodů zranění.
284Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 8-12 bodů zranění.
3167Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 12-16 bodů zranění.
42410Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 16-22 bodů zranění.
53213Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 21-29 bodů zranění.
64017Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 26-36 bodů zranění.
74821Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 35-49 bodů zranění.
85625Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 43-59 bodů zranění.


 Cower (Krytí)
Popis – Krytí nezpůsobuje zranění, ale zvýší šanci, že nepřítel zaútočí na peta a ne na vás.
Focus - 15
Dosah - 5 yardů.
Seslání - ihned.
Cooldown – 5 sekund.
Mohou se naučit – Všichni peti.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

158-
21510Efektivnější než předchozí level
32512Efektivnější než předchozí level
43514Efektivnější než předchozí level
54516Efektivnější než předchozí level
65518Efektivnější než předchozí level


 Dash (Úprk)
Popis – Zvýší rychlost pohybu peta na 15 sekund.
Focus - 20
Dosah - sám pet
Seslání - ihned.
Mohou se naučit – divoká prasata, pštrosi, kočkovité šelmy, vlci a hyeny.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

13015Zvýší rychlost pohybu o 40% na 15 sekund.
24020Zvýší rychlost pohybu o 60% na 15 sekund.
35025Zvýší rychlost pohybu o 80% na 15 sekund.


 Dive (Střemhlavý let)
Popis – Zvýší rychlost pohybu peta na 15 sekund.
Focus - 20
Dosah - sám pet
Seslání - ihned.
Mohou se naučit – sovy, netopýři, supi a okřídlení hadi.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

13015Zvýší rychlost pohybu o 40% na 15 sekund.
24020Zvýší rychlost pohybu o 60% na 15 sekund.
35025Zvýší rychlost pohybu o 80% na 15 sekund.


 Furious Howl (Zuřivé zavytí)
Popis – Členové party uvnitř 15 yardů okolo peta budou mít na 10 sekund zvýšenou sílu fyzického útoku.
Focus - 60
Dosah - 15 yardů.
Seslání - ihned.
Cooldown – 10 sekund.
Mohou se naučit – vlci

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

11010Členové party uvnitř 15 yardů okolo peta budou mít na 10 sekund zvýšenou sílu fyzického útoku o 9-11 bodů.
22415Členové party uvnitř 15 yardů okolo peta budou mít na 10 sekund zvýšenou sílu fyzického útoku o 18-22 bodů.
34020Členové party uvnitř 15 yardů okolo peta budou mít na 10 sekund zvýšenou sílu fyzického útoku o 28-34 bodů.
45625Členové party uvnitř 15 yardů okolo peta budou mít na 10 sekund zvýšenou sílu fyzického útoku o 45-57 bodů.


 Growl (Zavrčení, skřek)
Popis – Vyprovokuje nepřítele a zvýší pravděpodobnost že nestvůra zaútočí na peta a ne na vás.
Focus - 15
Dosah - 5 yardů.
Seslání - ihned.
Cooldown – 5 sekund.
Mohou se naučit – Všichni peti.
Poznámka – První a druhý level této schopnosti získá váš pet po splnění kvestu „Taming The beast“ u trenéra. V oblastech Dun Morogh, Durotar, Mulgore, Teldrassil.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

110-
2100Efektivnější než předchozí level
3200Efektivnější než předchozí level
4300Efektivnější než předchozí level
5400Efektivnější než předchozí level
6500Efektivnější než předchozí level
7600Efektivnější než předchozí level


 Lightning Breath (Bleskový dech)
Popis – Pet vydechne blesk, který zraní svůj cíl elementem Nature.
Focus - 50
Dosah - 20 yardů.
Seslání - ihned.
Mohou se naučit – Okřídlení hadi

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

111Pet vydechne blesk, který zraní svůj cíl elementem Nature za 11-13 bodu zranění
2125Pet vydechne blesk, který zraní svůj cíl elementem Nature za 21-23 bodu zranění
32410Pet vydechne blesk, který zraní svůj cíl elementem Nature za 36-40 bodu zranění
43615Pet vydechne blesk, který zraní svůj cíl elementem Nature za 51-59 bodu zranění
54820Pet vydechne blesk, který zraní svůj cíl elementem Nature za 78-90 bodu zranění
66025Pet vydechne blesk, který zraní svůj cíl elementem Nature za 99-113 bodu zranění


 Prowl (Plížení)
Popis – Pet se začne plížit a dostane se do „Stealth“ modu. Zpomalí svou rychlost pohybu a když z něj zaútočí tak jeho útok je něco málo zvýšen. Plížení trvá dokud se nezruší nějakou akcí peta.
Focus - 40
Dosah - sám pet
Seslání - ihned.
Cooldown – 10 sekund.
Mohou se naučit – kočkovité šelmy

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

13015Pet se začne plížit a dostane se do Stealth modu. Zpomalí svou rychlost pohybu o 50% a když z něj zaútočí tak jeho útok je o 20% zvýšen.
24020Pet se začne plížit a dostane se do Stealth modu. Zpomalí svou rychlost pohybu o 45% a když z něj zaútočí tak jeho útok je o 35% zvýšen.
35025Pet se začne plížit a dostane se do Stealth modu. Zpomalí svou rychlost pohybu o 40% a když z něj zaútočí tak jeho útok je o 50% zvýšen.


 Scorpid Poison (Otrava škorpiónem)
Popis – Způsobí Nature zraňování po dobu deseti sekund. Na jednom cíli může být až pět otrav od jednoho škorpióna.
Focus - 30
Dosah - 5 yardů.
Seslání - ihned.
Cooldown – 4 sekundy.
Mohou se naučit – škorpióni

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1810Způsobí Nature zraňování po dobu deseti sekund za 10 bodů zranění
22415Způsobí Nature zraňování po dobu deseti sekund za 15 bodů zranění
34020Způsobí Nature zraňování po dobu deseti sekund za 30 bodů zranění
45625Způsobí Nature zraňování po dobu deseti sekund za 40 bodů zranění


 Screech (Vřískot)
Popis – Udeří a zraní jednoho nepřítele. Přitom sníží bojovou sílu všech nepřátel v dosahu 5ti yardů.
Focus - 20
Dosah - 5 yard
Seslání - ihned.
Mohou se naučit – sovy, netopýři a supi

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1810Udeří a zraní jednoho nepřítele za 7-9 bodů. Přitom sníží bojovou sílu všech nepřátel v dosahu 5ti yardů o 25 pro boj na blízko.
22415Udeří a zraní jednoho nepřítele za 12-16 bodů. Přitom sníží bojovou sílu všech nepřátel v dosahu 5ti yardů o 50 pro boj na blízko.
34020Udeří a zraní jednoho nepřítele za 19-25 bodů. Přitom sníží bojovou sílu všech nepřátel v dosahu 5ti yardů o 75 pro boj na blízko.
45625Udeří a zraní jednoho nepřítele za 26-46 bodů. Přitom sníží bojovou sílu všech nepřátel v dosahu 5ti yardů o 100 pro boj na blízko.


 Shell Shield (Zpevněný krunýř)
Popis – Redukuje všechno zranění, které pet utrží o 50%, ale čas mezi jednotlivými útoky peta se zvýší o 43%. Trvání této schopnosti je 12 sekund.
Focus - 10
Dosah - sám pet
Seslání - ihned
Cooldown – 3 minuty
Mohou se naučit – želvy

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

12015Redukuje všechno zranění, které pet utrží o 50%, ale čas mezi jednotlivými útoky peta se zvýší o 43%. Trvání této schopnosti je 12 sekund.


 Thunderstomp (Hromové dupnutí)
Popis – Pet dupne silou hromu. Otřese okolím a elementem Nature zraní všechny v okruhu osmi yardů.
Focus - 60
Dosah - 8 yardů
Seslání - ihned
Cooldown – 1 minuta
Mohou se naučit – gorily

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

13015Pet dupne silou hromu. Otřese okolím a elementem Nature zraní za 37-77 bodů všechny v okruhu osmi yardů.
24020Pet dupne silou hromu. Otřese okolím a elementem Nature zraní za 87-99 bodů všechny v okruhu osmi yardů.
35025Pet dupne silou hromu. Otřese okolím a elementem Nature zraní za 115-133 bodů všechny v okruhu osmi yardů.


Pasivní schopnosti

 Greater Stamina (Životaschopnost)
Popis – Zvyšuje Staminu petů. Jeden bod staminy rovná se deseti bodům života.
Mohou se naučit – Všichni peti.
Poznámka – Všechny levely se učí u trénera petů.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1105Zvýší Staminu o 3
21210Zvýší Staminu o 5
31815Zvýší Staminu o 7
42425Zvýší Staminu o 10
53050Zvýší Staminu o 13
63675Zvýší Staminu o 17
742100Zvýší Staminu o 21
848125Zvýší Staminu o 26
954150Zvýší Staminu o 32
1060175Zvýší Staminu o 40


 Natural Armor (Přírodní zbroj)
Popis – Zvětšuje Armor peta.
Mohou se naučit – Všichni peti.
Poznámka – Všechny levely se učí u trenéra petů.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1101Zvětšuje Armor o 50
2125Zvětšuje Armor o 100
31810Zvětšuje Armor o 160
42415Zvětšuje Armor o 240
53025Zvětšuje Armor o 330
63650Zvětšuje Armor o 430
74275Zvětšuje Armor o 550
848100Zvětšuje Armor o 675
954125Zvětšuje Armor o 810
1060150Zvětšuje Armor o 1000


 Arcane/Fire/Frost/Nature/Shadow Resistance (Odolnost vůči elementům)
Popis – Zvyšuje odolnost peta vůči elementům. Ale musí se učit jednotlivě pro každý daný element.
Mohou se naučit – Všichni peti.
Poznámka – Všechny levely se učí u trénera petů.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1205Zvětšuje odolnost vůči elementu o 30
23015Zvětšuje odolnost vůči elementu o 60
34045Zvětšuje odolnost vůči elementu o 90
45090Zvětšuje odolnost vůči elementu o 120