Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schopnosti petů dle lokací

29. 12. 2007
Stačí si níže prohlédnout lokaci a zjistit, která zvířata (v ní) ovládají, kterou schopnost (na jakém levelu). Pak je stačí ochočit a naučit se je od nich.


Ashenvale
Bite 3 Ghostpaw Runner, level 19-20
Bite 4 Ghostpaw Alpha, level 27-28
Bite 4 Wildthorn Lurker, level 28-29
Claw 3 Clattering Crab, level 19-20
Claw 3 Ashenvale Bear, level 20-24
Claw 4 Elder Ashenvale Bear, level 25-26
Howl 2 Ghostpaw Alpha, level 27-28


Alterac Mountains
Bite 4 Giant Moss Creeper, level 24-25
Bite 4 Snapjaw, level 30-31
Prowl 1 Mountain Lion, level 32-33


Arathi Highlands
Bite 5 Plains Creeper, level 32-33
Bite 5 Giant Plains Creeper, level 35-36
Dive 1 Young Mesa Buzzard, level 31-32
Dive 1 Mesa Buzzard, level 34-35
Dive 1 Dread Flyer, level 36-37


Azshara
Bite 6 Timberweb Recluse, level 47-48


The Badlands
Bite 5 Crag Coyote, level 35-36
Dash 1 Crag Coyote, level 35-36
Dash 1 Feral Crag Coyote, level 37-38
Dash 1 Elder Crag Coyote, level 39-40
Dash 2 Ridge Stalker Patriarch, level 40-41
Cower 4 Ridge Stalker, level 36-37
Cower 4 Ridge Huntress, level 38-39
Howl 2 Elder Crag Coyote, level 39-40


The Barrens
Bite 2 Oasis Snapjaw, level 15-16
Cower 1 Fleeting Plainstrider, level 12-13
Cower 2 Savannah Patriarch, level 15-16
Cower 2 Onery Plainstrider, level 16-17
Poison 1 Slithid Creeper, level 20-21


Blackfathom Deeps
Bite 3 Aku'mai Fisher, level 23+
Bite 4 Ghamoo-ra, level 25+
Bite 4 Aku'mai Snapjaw, level 26+-27+
Claw 3 Skittering Crustacean 22+-23+
Claw 3 Snapping Crustacean, level 23+-24+
Claw 4 Barbed Crustacean, level 25+-26


Blackrock Spire
Bite 8 Bloodaxe Worg level 56-57
Howl 4 Bloodaxe Worg level 56-57


Blasted Lands
Claw 7 Clack the Reaver, level 53+
Dash 2 Ashmane Boar, level 48-49
Dive 3 Spiteflayer, level 52
Poison 3 Clack the Reaver, level 53 Rare


Burning Steppes
Claw 7 Deathlash Scorpid, level 54-55
Dash 3 Blackrock Worg, level 54-55
Poison 3 Deathlash Scorpid, level 54-55
Poison 4 Firetail Scorpid, level 56-57


Darkshore
Claw 2 Thistle Bear, level 11-12
Claw 2 Tide Crab, level 12-14
Claw 3 Den Mother, level 18
Cower 1 Moonstalker Runt, level 10-11
Cower 1 Foreststrider Fledgling, level 11-13
Cower 2 Moonstalker Sire, level 17-18
Cower 2 Giant Foreststrider, level 17-18


Desolace
Claw 4 Scorpashi Snapper, level 30-31
Claw 5 Scorpashi Lasher, level 34-35
Dash 1 Bonepaw Hyena, level 33-35
Dash 1 Magram Bonepaw, level 37-38
Poison 2 Scorpashi Snapper level 30-31


Dun Morogh
Bite 1 Winter Wolf, level 7-8
Claw 1 Ice Claw Bear, level 7-8
Claw 2 Mangeclaw, level 11
Claw 2 Bjarn, level 12+
Cower 1 Juvenile Snow Leopard, level 5-6


Durotar
Bite 1 Dreadmaw Crocolisk, level 9-11
Claw 1 Scorpid Worker, level 3
Claw 1 Sarkoth, level 4
Claw 1 Pygmy Surf Crab, level 5-6
Claw 2 Encrusted Surf Crab, level 9-10
Claw 2 Death Flayer, level 11
Cower 1 Durotar Tiger, level 7-8
Poison 1 Venomtail Scorpid, level 9-10
Poison 1 Death Flayer, level 11 Rare
Poison 1 Corrupted Scorpid level 10-11


Duskwood
Bite 3 Green Recluse, level 21-22
Bite 4 Black Ravager, level 24-25
Bite 4 Black Ravager Mastiff, level 25-26
Howl 2 Black Ravager Mastiff, level 25-26


Dustwallow Marsh
Bite 5 Darkfang Spider, level 35-36
Bite 5 Darkfang Lurker, level 36-37
Bite 5 Darkfang Creeper, level 38-39
Bite 5 Mottled Drywallow Crocolisk, level 39
Bite 5 Mudrock Tortoise, level 36-37
Bite 6 Drywallow Daggermaw, level 40+-41+
Bite 6 Mudrock Snapjaw, level 41-42
Bite 6 Deadmire, level 45
Claw 5 Drywallow Snapper, level 37-38


Eastern Plaguelands
Dive 3 Plaguebat, level 53-55
Cower 5 Plaguebat, level 53-55
Cower 5 Noxious Plaguebat, level 54-56
Cower 6 Monstrous Plaguebat, level 56-58
Screech 4 Monstrous Plaguebat level 56-58


Elwynn Forest
Bite 1 Forest Spider, level 5-6
Bite 1 Gray Forest Wolf, level 7-8
Bite 2 Prowler, level 9-10
Bite 2 Mother Fang, level 10
Claw 2 Young Forest Bear, level 8-9


Felwood
Bite 6 Felpaw Wolf, level 47-48
Bite 7 Felpaw Ravager, level 51-52
Claw 7 Angerclaw Mauler, level 49-
Claw 7 Ironbeak Hunter, level 50-51
Dive 2 Ironbeak Owl, level 48-49
Dive 3 Ironbeak Hunter, level 50-51
Dive 3 Ironbeak Screecher, level 52-53
Howl 3 Felpaw Wolf, level 47-48
Screech 3 Ironbeak Owl level 48-49


Feralas
Bite 6 Longtooth Runner, level 40-41
Bite 6 Snarler, level 42 Rare
Claw 6 Ironfur Bear, level 41-42
Claw 7 Ironfur Patriarch, level 48-49
Dash 2 Longtooth Runner, level 40-41
Dive 2 Vale Screecher, level 41-42
Dive 2 Rogue Vale Screecher, level 45-46
Dive 2 Arash-ethis, level 49
Howl 2 Longtooth Howler, level 43-44
Howl 3 Longtooth Runner level 40-41
Howl 3 Snarler, level 42 Rare


Hillsbrad Foothills
Bite 3 Forest Moss Creeper, level 20-21
Bite 4 Giant Moss Creeper, level 24-25
Bite 4 Elder Moss Creeper, level 26-27
Bite 4 Snapjaw, level 30-31
Claw 3 Grey Bear, level 21-22
Cower 2 Starving Mountain Lion, level 23-24
Cower 3 Feral Mountain Lion, level 27-28


The Hinterlands
Bite 6 Old Cliff Jumper, level 42
Bite 6 Witherbark Broodguard, level 44-45
Bite 7 Saltwater Snapjaw, level 49-50
Bite 7 Vilebranch Raiding Wolf, 50 - 51 Elite
Dash 2 Silvermane Stalker, level 47-48
Dash 3 Vilebranch Raiding Wolf, level 50+-51
Howl 2 Silvermane Howler, level 45-46
Howl 3 Silvermane Wolf level 43-44


Loch Modan
Bite 2 Forest Lurker, level 10-11
Bite 2 Loch Crocolisk, level 14-15
Bite 3 Wood Lurker, level 17-18
Claw 3 Black Bear Patriarch, level range 16-17
Claw 3 Ol' Sooty, level 20+


Mulgore
Bite 1 Prairie Wolf, level 5-6
Bite 1 Prairie Stalker, level 7-8
Bite 2 Prairie Wolf Alpha, level 9-10
Cower 1 Flatland Cougar, level 7-8
Cower 1 Elder Plainstrider, level 8-9
Cower 1 Mazzranache, level 9
Howl 1 Prarie Wolf Alpha level 9-10


Plaguelands
Bite 7 Diseased Wolf ,level 53-54


Redridge Mountains
Bite 2 Tarantula, level 15-16
Bite 3 Greater Tarantula, level 19-20


Scarlet Monastery
Dash 1 Scarlet Tracking Hound, level 33-34


Searing Gorge
Bite 7 Rekk'tilac, level 48+


Silithus
Poison 3 Stonelash Scorpid level 54-55
Poison 4 Stonelash Pincer level 56-57
Poison 4 Stonelash Flayer level 56-59


Silverpine Forest
Bite 3 Bloodsnout Worg, level 16-17
Claw 2 Ferocious Grizzled Bear, level 11-12


Stonetalon Peak
Bite 3 Deepmoss Creeper, level 16-17
Bite 3 Deepmoss Webspinner, level 19-20
Bite 3 Besseleth, level 21+
Cower 2 Twlight Runner, level 23-24


Stormwind City
Bite 7 Sewer Beast, level 50


Stranglethorn Vale
Dash 1 Stranglethorn Tiger, level 32-33
Dash 1 Kurzen War Tiger, level 32-33
Dash 1 Sin'Dall, level 37
Dash 2 Bhag'thera, level 40+
Dash 2 Elder Shadowmaw Panther, level 42-43
Cower 3 Young Panther, level 30-31
Cower 3 Young Stranglethorn Tiger, level 30-31
Cower 3 Panther, level 32-33
Cower 5 Jaguero Stalker, level 50
Prowl 2 Elder Shadowmaw Panther level 42-43
Prowl 3 Jaguero Stalker level 50


Swamp of Sorrows
Bite 6 Deathstrike Tarantula, level 40-41
Bite 6 Sawtooth Snapper, level 41-42
Claw 6 Silt Crab, level 40-41
Claw 6 Monstrous Crab, level 43-44
Dash 1 Swamp Jaguar, level 36-37
Screech 2 Dread Ripper level 39-40


Tanaris
Bite 7 Giant Surf Glider, level 48+-50+
Claw 6 Scorpid Hunter, level 40-41
Dash 2 Starving Blisterpaw, level 41-42
Dash 2 Blisterpaw Hyena, level 44-45
Dash 2 Rabid Blisterpaw, level 47-48
Dash 2 Old Cliff Jumper, level 42
Dive 2 Roc, level 41-43
Dive 2 Fire Roc, level range 43-45
Dive 2 Searing Roc, level 47-49
Poison 3 Scorpid Hunter level 40-41


Teldrassil
Bite 1 Githyiss the Vile, level 5
Bite 1 Webwood Venomfang, level 7-8
Bite 2 Webwood Silkspinner, level 8-9
Bite 2 Giant Webwood Spider, level 10-11
Bite 2 Lady Sathrah, level 12
Claw 1 Strigid Owl, level 5-6
Claw 2 Strigid Hunter, level 8-9
Cower 1 Nightsaber, level 5-6


Thousand Needles
Bite 5 Sparkleshell Snapper, level 34-35
Claw 4 Scorpid Reaver, level 31-32
Cower 3 Crag Stalker, level 25-26
Screech 2 Salt Flats Vulture level 32-34


Tirisfal Glades
Bite 1 Ragged Scavenger level 2-3
Bite 1 Night Web Spider, level 3-4
Bite 1 Night Web Matriarch, level 5
Bite 2 Vicious Night Web Spider, level 9-10
Bite 2 Worg , level 10-11
Cower 1 Greater Duskbat, level 6-7
Howl 1 Worg, level 10-11


Westfall
Bite 2 Coyote, level 10-11
Bite 2 Coyote Packleader, level 11-12
Claw 3 Shore Crab, level 17-18
Howl 1 Coyote Packleader level 11-12
Screech 1 Greater Fleshripper level 16-17


Western Plaguelands
Bite 7 Plague Lurker, level 54-55
Claw 7 Diseased Grizzly, level 55-56
Dive 3 Carrion Carrion, level 51-52
Screech 3 Carrion Vulture, level 50-52

Winterspring
Claw 7 Shardtooth Bear, level 53-54
Claw 7 Winterspring Owl, level 54-56
Claw 8 Elder Shardtooth, level 57-58
Claw 8 Winterspring Screecher, level 57-59
Dash 3 Frostsaber Huntress, level 58-59
Dash 3 Frostsaber Stalker, level 59-60
Dive 3 Winterspring Owl, level 54-56
Cower 6 Frostsaber Cub, level 55-56
Screech 4 Winterspring Screecher level 57-59
Prowl 3 Frostsaber Stalker level 59-60